Blog Single

ราคาโปรแกรมเที่ยวเกาะยาว 2 คืน 3 วัน

1-2 คน  ราคา  4500 บาท

*ราคาต่อคน*


วันที่ 1

10.00 น.  เดินทางถึงเกาะยาวฟังบรรยายสรุป

11.00 น.  เข้าที่พักทานอาหาร/พักผ่อน

14.00-17.00 น.  นั่งรถชมวิถีชีวิตบนเกาะยาว การทำผ้าบาติก/ชมทุ่งนา 500 ไร่ ควาย 300 ตัว/ชมตลาดยามเย็น

17.00-20.00 น. เข้าที่พัก/ทานอาหารค่ำพักผ่อน

วันที่ 2

07.00-08.00 น. ทานอาหารเช้า

08.00-12.00 น. ลงเรือชมฟาร์มเลี้ยงกุ้งมังกร/การวางอวนกู้อวน/เล่นน้ำดำดูปะการัง

12.00-13.000 น.  ทานอาหารเที่ยงบนเกาะที่เล่นน้ำ

14.00 น.  เดินทางกลับที่พัก/พักผ่อน (กรณีนอนคืนเดียวCheck out บ่าย 3)

17.00-21.00 น. ทำอาหารและทานอาหารร่วมกัน

วันที่ 3

10.00 น.  ทานอาหารเช้า/อำลาครอบครัว

11.00 น.  ลงเรือกลับภูเก็ต/พังงา/กระบี่

ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายดังนี้

  • ค่าอาหาร 6 มื้อ / 4 มื้อ
  • ค่าที่พัก 2 คืน / 1 คืน
  • ค่ารถนำเที่ยว
  • ค่าเรือนำเที่ยว
  • ค่าชมฟาร์มกุ้งมังกร